Forside

TOLKELISTEN

HVEM ER VI?

Translatørforeningen arbejder på at indføre et lovfæstet krav om certificering af tolke, der arbejder i det offentlige. Vi arbejder for en professionalisering af tolkeerhvervet med det formål at højne tolkningens kvalitet, og vi arbejder for at tolke i det offentlige skal dokumentere kompetencer og kvalifikationer.


Certificeringsordning for tolke

Translatørforeningen arbejder aktivt for, at der i Danmark etableres en certificeringsordning for tolke i det offentlige, et nationalt og offentligt tilgængeligt register over certificerede tolke og en SU-berettiget tolkeuddannelse.

 

Tolkeerhvervet skal professionaliseres med det formål at højne tolkningens kvalitet. Med uddannelse kommer faglig stolthed, og faglig stolthed forplanter sig i den måde, hvorpå tolken udøver sin gerning

Det er de myndigheder, der anvender tolke, der har ansvar for at sikre, at tolkene har et tilstrækkeligt højt tolkefagligt og sprogligt niveau, og dermed har myndighederne også ansvar for at oprette en tolkeuddannelse.

 

Tolke kan ikke uddannes længere i Danmark

Det er problematisk, at størstedelen af de tolke, der arbejder på det juridiske, sociale og sundhedsmæssige område ikke har en uddannelse i tolkning og sprog og heller ikke har mulighed for at blive testet i tolkning eller sprog. Opfattelsen af, at der er behov for certificering af tolke, deles af advokater, dommere, socialrådgivere, læger, sygeplejersker og mange andre fagfolk, der er afhængige af kompetent tolkning til at kunne udføre deres arbejde.

 

Mangelfuld tolkning i Danmark

Man kender ikke det fulde omfang af mangelfuld eller konsekvenserne af tolkning i Danmark. Derimod er det velkendt, at mangelfuld tolkning kan have alvorlige konsekvenser og koste samfundet dyrt, for eksempel fordi sagsforløb eller behandlingsforløb forlænges, forkerte behandlinger iværksættes, uskyldige idømmes fængselsstraf eller skyldige sættes på fri fod. Det er både retssikkerhed og patientsikkerhed, der er i spil. Se vores medieliste her, med mange eksempler på, hvor galt det kan gå.


TOLKEKONFERENCE I NORGE

April 2024:

Carina Graversen var Danmarks udsendte

NY RAPPORT 2023

Tværministerielt tolkeudvalg har udgivet rapport om bedre fremmedsprogstolkning i den offentlige sektor

MEDIEOMTALE

Se vores medieliste med den enorme presseomtale gennem flere år

TOLKNING INDLAND OG UDLAND

RAPPORTER OG UNDERSØGELSER