Forside

TOLKELISTEN

i Danmark

Derfor arbejder tolkeudvalget på at overbevise politikerne om, at der er behov for en liste over kvalificerede tolke, som alle kan få adgang til.

Hvis Danmark havde en national, offentlig tilgængelig liste over certificerede tolke, ville den være her... Men den findes endnu ikke...

Translatørforeningens tolkeudvalg arbejder på at indføre et lovfæstet krav om certificering af tolke, der arbejder i det offentlige. Vi arbejder for en professionalisering af tolkeerhvervet med det formål at højne tolkningens kvalitet, og vi arbejder for at tolke i det offentlige skal dokumentere kompetencer og kvalifikationer.


Certificeringsordning for tolke

Translatørforeningens tolkeudvalg arbejder aktivt for, at der i Danmark etableres en certificeringsordning for tolke i det offentlige, et nationalt og offentligt tilgængeligt register over certificerede tolke og en ny SU-berettiget tolkeuddannelse.

 

Tolkeerhvervet skal professionaliseres med det formål at højne tolkningens kvalitet. Dette indebærer, at de myndigheder, der anvender tolke, har ansvar for at sikre, at tolkene har et tilstrækkeligt højt tolkefagligt og sprogligt niveau. Dermed har myndighederne også ansvar for at oprette en tolkeuddannelse.

 

Tolkeuddannelse gælder ikke alle tolke

Det er problematisk, at størstedelen af de tolke, der arbejder på det juridiske, sociale og sundhedsmæssige område ikke har en uddannelse i tolkning og sprog og heller ikke har mulighed for at blive testet i tolkning eller sprog. Opfattelsen af, at der er behov for certificering af tolke, deles af advokater, dommere, socialrådgivere, læger, sygeplejersker og mange andre fagfolk, der er afhængige af kompetent tolkning til at kunne udføre deres arbejde.

 

Mangelfuld tolkning i Danmark

Man kender ikke det fulde omfang af mangelfuld tolkning i Danmark. Derimod er det velkendt, at mangelfuld tolkning kan have mange og alvorlige konsekvenser og koste samfundet dyrt, for eksempel fordi sagsforløb eller behandlingsforløb forlænges, forkerte behandlinger iværksættes, uskyldige idømmes fængselsstraf eller skyldige sættes på fri fod. Det er både retssikkerhed og patientsikkerhed, der er i spil. Se vores medieliste her, hvor der desværre er mange eksempler på, hvor galt det kan gå.


 


Copyright © Tolkelisten 2019. Kontakt: info@tolkelisten.dk


Rapport: Tolkning i den offentlige sektor


Tolkeudvalget har spurgt tolkebrugere inden for alle områder af det offentlige om deres erfaringer med brug af tolke.


Download PDF-rapport
Certificeret tolkning efterlyses


Læs mere om mangel på certificeret tolkning på vores faktaark (PDF-fil)