Rapporter

RAPPORTER OG UNDERSØGELSER

-UDDRAG


Rigsrevisionens beretning:

Rigsrevisionens beretning om myndighedernes brug af tolkeydelser afgivet til Folketinget med Statsrevisorernes bemærkninger (PDF)


Aarhus Universitets undersøgelse:

Retstolkens rolle - En spørgeskemaundersøgelse blandt danske
domstolsjurister om deres forventninger til og oplevelser med retstolke (PDF)


Institut for Menneskerettigheders rapport:

Tolkning i retsvæsenet (PDF)


Institut for Menneskerettigheders rapport:

Lige adgang til sundhed: En analyse af praktiserende lægers møde med patienter med etnisk minoritetsbaggrund (PDF)


Translatørforeningens rapport:

Den aktuelle tolkesituation. Afrapportering af spørgeskemaundersøgelse blandt tolkebrugere i den offentlige sektor (PDF)


Domstolsstyrelsens rapport:

Rapport om tolkebistand i retssager (PDF)


Social- og Integrationsministeriets håndbog:

Tolkeguide - Håndbog om tolkning i den kommunale indsats (PDF)


Dansk Flygtningehjælps notat:

Udfordringer og anbefalinger om tolkning for flygtninge og indvandrere (PDF)


UDLAND:


Det Kongelige Kunnskapsdepartement: (NORGE)

Høringsnotat. Forslag til lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk mv. (tolkeloven) (PDF) 2019


Kammarkollegiets rapport: (SVERIGE)

Tolkanvändningen i staten. Så skapar bristande kvalitetskrav brist på auktoriserade tolkar (PDF) 2017


EU Kommissionen: (EU)

Reflection Forum on Multilingualism and Interpreter Training (PDF) 2009


Translatørforeningens tolkeudvalg er i besiddelse af en lang række rapporter, undersøgelser, anbefalinger, notater mv. Her på siden har vi valgt at offentliggøre de seneste og mest relevante. Hvis du gerne vil vide, hvilke øvrige rapporter og undersøgelser, der er udgivet for mere end 10 år siden, kan du sende os en mail på info@tolkelisten.dk

Skriv gerne, om du er interesseret i rapporter mv. der vedrører retsområdet, sundhedsområdet og/eller den kommunale sektor.


TOLKNING I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

Rapport: Tolkning i den offentlige sektor


Tolkeudvalget har spurgt tolkebrugere inden for alle områder af det offentlige om deres erfaringer med brug af tolke.

CERTIFICERINGSORDNINGER I NORGE OG SVERIGE

Læs mere om certificeringsordninger i vores nabolande (fakta-ark).

NYT


Presseomtalen vokser - følg med her

2011-2020

Rapporter om tolkning i Danmark og udlandet

Oktober 2019

KONTAKT


Hauser Plads 20, 3, sal

1127 København K.

DEL


Del gerne vores budskab på de sociale medier

Copyright @ Hasen Kommunikation

www.hasen.dk


Denne hjemmeside benytter cookies til at analysere trafik via Google Analytics.

Godkend